Mladkovská vrchovina

    Mladkovská vrchovina, ve které obec Vlčkovice - Mladkov leží, je nejníže položenou a nejmenší částí Orlických hor s nejvyššími vrcholy pouze okolo 700 m.n.m. (Adam - 765 m.n.m., Studený - 721 m.n.m., Vysoký kámen - 843 m.n.m.) Návštěvníky přitahují zejména významné geomorfologické jevy - průlom toku Divoké Orlice (u Klášterce nad Orlicí ) a Tiché Orlice (u Mladkova) hřbetem Orlických hor a vytvořená údolí kaňonovitého charakteru - Zemská brána a Studenecké skály - rulové skály vzniklé mrazovým zvětráváním. Územím prochází nejvýznačnější turistická magistrála Orlických hor - Jiráskova horská cesta ve směru od Zemské brány přes chatu na Adamu, Mladkov, Vysoký kámen a pokračuje na Suchý vrch. V roce 1978 zřídila ochrana přírody naučnou stezku Zemská brána,z Mladkova na Suchý vrch přes dělostřeleckou tvrz Bouda vede naučná stezka Betonová hranice. Zároveň leží Mladkov v sousedství střediska letní rekreace - údolní nádrže Pastviny. Mladkov je též nazýván "Českým Meranem" pro znamenitě chráněnou polohu, radioaktivní pramen a velmi příznivé podnebí. Jako příjemné a osvěžující letovisko je velmi oblíben.

Lyžování

    Lyžařský areál s jedním vlekem s přepravní kapacitou 373 osob za hodinu, parkovištěm.Střední náročnosti jsou rovněž běžecké trasy bez strojové úpravy stop: Mladkov - Vysoký kámen (843 m.n.m.), po hřebenové cestě na Suchý vrch (995 m.n.m.) další dvě trasy vedou na chatu Čihák a přes Zemskou bránu dále k centrálnímu hřebeni Orlických hor nebo z Mladkova do Vlčkovic a na Studenecké skály. Obě využívají středních nadmořských výšek a jejich sjízdnost a kvalitní lyžařský zážitek závisí na momentálních sněhových podmínkách. Střední náročnosti jsou rovněž běžecké trasy bez strojové úpravy stop: Mladkov - Vysoký kámen (843 m.n.m.), po hřebenové cestě na Suchý vrch (995 m.n.m.) další dvě trasy vedou na chatu Čihák a přes Zemskou bránu dále k centrálnímu hřebeni Orlických hor nebo z Mladkova do Vlčkovic a na Studenecké skály. Obě využívají středních nadmořských výšek a jejich sjízdnost a kvalitní lyžařský zážitek závisí na momentálních sněhových podmínkách.

Zemská brána

    Zemská brána - chráněný přírodní výtvor a oblíbené výletní místo. Je tak pojmenován skalnatý úsek Divoké Orlice protínající pod osadou Čihák napříč snížený hřbet Orlických hor. Řeka zde vyhloubila romantické údolí v pevných, ale rozpukaných rulách a pronikla tak do vnitrozemí Čech. Balvanové úzké řečiště lemují v úseku několika set metrů výrazné rulové skály, které opravdu působí dojmem vstupní brány do Čech.
Tomuto přirovnání napomáhá i kamenný most s jedním obloukem na začátku údolí, po němž řeku překonává silnice z Českých Petrovic do Bartošovic v Orl. h. Byl postaven českými a italskými kameníky v letech 1901 - 03. U mostu začíná naučná stezka Zemská brána. Její 3 km dlouhá trasa, která má celkem 22 zastavení, sleduje modrou turistickou značku směrem na Klášterec nad Orlicí. Údolí Divoké Orlice u Zemské brány je přírodní rezervací (88,22 ha, vyhlášena v r. 1987). Předmětem ochrany je celý krajinný komplex s lesními porosty na svazích, loukami v těsném okolí řeky a balvanitým řečištěm Divoké Orlice, jejíž břehy jsou lemovány nápadnými skalními útvary.

(c) 2006 Jey-Jey

(c) 2006 Jey-Jey